• Hotline: Vũ Hồng Khanh 0904.166.930
 • Email: vuhongkhanh77@gmail.com

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Để mở rộng hoạt động kinh doanh, việc thành lập chi nhánh là lựa chọn hợp lý của các doanh nghiệp. 

Mặc dù chi nhánh có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh nhưng nó chỉ là một đơn vị trực thuộc công ty và không có tư cách pháp nhân một cách đầy đủ. Chi nhánh được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Chi nhánh là loại hình đơn vị trực thuộc duy nhất được xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Hải Phòng phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Việc các công ty thành lập chi nhánh tại địa bàn Hải Phòng của những công ty muốn mở rộng tại đây là điều dễ hiểu.

dich-vu-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-tai-hai-phong

Các điều kiện thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Để thành lập chi nhánh, trước tiên bạn cần thành lập công ty. Sau khi công ty có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty có thể làm thủ tục thành lập chi nhánh. 

Các tiêu chí đặt tên chi nhánh công ty

 • Tên chi nhánh phải viết được bằng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái, số và ký hiệu. Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty với cụm từ "Chi nhánh". 
 • Ngoài tên tiếng Việt, chi nhánh doanh nghiệp còn có thể đăng ký tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Điều kiện về trụ sở chi nhánh công ty

Trụ sở chính của chi nhánh là đầu mối liên lạc của doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc xác định địa chỉ của chi nhánh bao gồm số nhà, ngách, ngõ, ngách, đường, phố hoặc thôn, xóm, đến xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa điểm theo địa bàn hành chính.

Điều kiện và phạm vi kinh doanh của chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Phạm vi kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty chỉ được đăng ký các giao dịch mà công ty đã đăng ký trong giấy đăng ký kinh doanh của mình.

Tiêu chuẩn của trưởng chi nhánh công ty tại Hải Phòng

 • Người đứng đầu chi nhánh là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có thể là người khác ngoài thành viên góp vốn hoặc trong Ban điều hành công ty.
 • Người đứng đầu chi nhánh không phải là người đã bị treo mã số thuế trên Hệ thống đăng ký thuế quốc gia.

Chọn loại hình hoạt động chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Doanh nghiệp có thể lựa chọn chi nhánh hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. Điểm chung của hai loại hình này là không có tư cách pháp nhân đầy đủ.

Cả hai đều có quyền phát sinh hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn VAT đặc biệt độc lập với công ty. Mức phí môn bài chi nhánh phải nộp là 1.000.000đ/năm.

Làm việc theo sự ủy quyền và phân công của công ty.

Tuy nhiên, mỗi hình thức lại có những điểm khác biệt cụ thể về báo cáo thuế:

Báo cáo thuế khi thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập tại Hải Phòng

 • Chi nhánh được quyền chủ động xác định về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như kết quả kinh doanh của chi nhánh.
 • Lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, v.v. gần giống với một công ty hoạt động độc lập

Báo cáo thuế khi thành lập chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc

 • Cuối năm số liệu, tất cả số liệu được chuyển về công ty để ghi sổ kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính toàn công ty.
 • Công ty tổng hợp số liệu từ các chi nhánh khác trong cùng công ty và các doanh nghiệp của họ để tính và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Chi nhánh sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Sổ sách và báo cáo kế toán là một phần của hệ thống sổ sách của công ty.

Các hồ sơ chuẩn bị để thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng 

 • Thông báo thành lập chi nhánh công ty.
 • Quyết định thành lập chi nhánh
 • Biên bản họp thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần biên bản họp).
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy tờ tùy thân của người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy ủy quyền cho công ty làm dịch vụ thành lập chi nhánh (nếu thuê dịch vụ).

Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật quy định thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc người khác thuộc chi nhánh).

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Thủ tục thành lập văn phòng chi nhánh được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ đầy đủ thành lập chi nhánh

Theo đó, công ty chuẩn bị các điều kiện và hồ sơ thành lập chi nhánh.

Bước 2: Giấy đề nghị thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đã nêu ở trên.

Cụ thể: Hồ sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh bao gồm:

Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Bản sao nghị quyết, quyết định, biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, Hội đồng quản trị, công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của cổ đông đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc việc thành lập chi nhánh;

Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.

Ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù còn cần nộp thêm các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty và phí CBTT

Công ty nộp hồ sơ thành lập chi nhánh và phí công bố thông tin cho sở kế hoạch và đầu tư nơi thành lập chi nhánh.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận và đăng báo

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh và công bố thông tin về chi nhánh trong thời hạn ba (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối phải có văn bản thông báo rõ lý do.

Bước 5: Khắc dấu chi nhánh

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh, chi nhánh tiến hành khắc dấu của chi nhánh.

Khi khắc con dấu của chi nhánh nên bỏ thông tin địa chỉ khu vực, chỉ ghi thông tin địa chỉ tỉnh thành để khi thay đổi chi nhánh không cần khắc con dấu mới.

Bước 6: Thực hiện các thủ tục về thuế khi thành lập xong chi nhánh công ty

 • Khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài chi nhánh.
  Thuế môn bài chi nhánh 1.000.000đ/năm
 • Nếu thành lập văn phòng chi nhánh trước ngày 01 tháng 7 hàng năm thì phải nộp đủ thuế môn bài: 1.000.000 đồng/năm.
  Nếu chi nhánh được thành lập sau ngày 01 tháng 7 hàng năm thì phải nộp ½ số thuế môn bài trong năm đầu tiên thành lập: 500.000 đồng/năm.
 • Văn phòng chi nhánh kê khai nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của văn phòng chi nhánh.

Bước 7: Làm biển hiệu và treo logo tại trụ sở hoạt động

Chi nhánh phải treo logo chi nhánh của công ty trên chi nhánh, với các nội dung sau: tên cơ quan quản lý (cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tức là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tên chi nhánh, địa chỉ của trụ sở chính, số điện thoại hoặc thư điện tử (nếu có) ).

Bước 8: Mua chữ ký số điện tử nộp thuế điện tử

Chi nhánh phải mua chữ ký số điện tử để nộp thuế điện tử.

Nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty tại Hải Phòng

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ thành lập chi nhánh công ty là Phòng Đăng ký  Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập chi nhánh công ty là trong ba (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Để đăng ký thành lập chi nhánh trực tuyến, hồ sơ cần nộp tại địa chỉ sau:Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Sau khi văn phòng chi nhánh nhận được giấy chứng nhận kinh doanh, nhân viên công ty phải gửi thông tin đăng ký kinh doanh của chi nhánh cho cơ quan thuế và nộp tờ khai thuế ban đầu

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chi nhánh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày sửa đổi.

Ưu điểm và nhược điểm của việc thành lập văn phòng chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Ưu điểm của việc thành lập chi nhánh công ty là công ty chi nhánh được hoạt động như công ty mẹ, được đăng ký con dấu riêng, thay mặt công ty mẹ ký kết các hợp đồng kinh tế. Chi nhánh đăng ký hạch toán độc lập cũng được kê khai nộp thuế riêng như một đơn vị độc lập. Hoạt động độc lập này giúp khách hàng thuận tiện khi đến chi nhánh gần nhất thay vì đến trụ sở chính của công ty.

Tuy nhiên, khi công ty thành lập văn phòng chi nhánh thì văn phòng chi nhánh sẽ có những thủ tục riêng. Đối với các chi nhánh hạch toán độc lập, cuối năm chi nhánh cần lập báo cáo tài chính cho hoạt động kinh doanh của mình.

Hiện nay có hình thức địa điểm kinh doanh. Khi phát sinh hoạt động kinh doanh không phải khai thuế quý, năm.

Các loại thuế, phí mà chi nhánh phải nộp

Phí môn bài

 • Chi nhánh hạch toán độc lập: kê khai nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.
 • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính thì phải khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.
 • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác với trụ sở chính thì nộp tờ khai và nộp thuế môn bài tại chi nhánh.

thuế GTGT

Nếu đủ một trong các điều kiện sau thì đến chi cục thuế kê khai nộp thuế giá trị gia tăng:

 • Chi nhánh hạch toán độc lập,
 • Chi nhánh ngoài trụ sở chính:

Trường hợp đáp ứng một trong các điều kiện sau thì có thể kê khai, nộp thuế GTGT tại trụ sở chính:

 • Hạch toán phụ thuộc,
 • không có hoạt động bán hàng hoặc
 • Cùng tỉnh với trụ sở chính.

Chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra đầy đủ. Nếu chi nhánh có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải làm thủ tục đăng ký thuế. hóa đơn thanh toán.

thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập thì nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp do đơn vị trực thuộc phát sinh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.
 • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp tờ khai thuế cho toàn bộ thu nhập tại chi nhánh.

Trung tâm ICT có cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty không?

ICT cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp lý, thủ tục thành lập chi nhánh Uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Quy trình thực hiện dịch vụ  thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng của TT ICT

Quy trình cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty bao gồm các bước sau:

Bước 1. Khách hàng thanh toán 50% giá trị dịch vụ. Khách hàng cung cấp mã số thuế công ty của trụ sở chính và CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người phụ trách chi nhánh

Bước 2: ICT soạn thảo bộ hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy gửi cho khách hàng để khách hàng kiểm tra và ký tên, đóng dấu vào từng hồ sơ theo quy định.

Bước 3: ICT thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nơi khách hàng dự định thành lập chi nhánh.

Bước 4: ICT nhận kết quả và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chi nhánh cho khách hàng

Cần chuẩn bị và cung cấp những gì khi khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng?

Khi sử dụng Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty Khách hàng cần chuẩn bị và cung cấp cho ICT các thông tin, giấy tờ sau, bao gồm

 • Thông tin về địa chỉ nơi khách hàng dự định đặt văn phòng chi nhánh
 • Hình thức kế toán của chi nhánh (độc lập hoặc trực thuộc)
 • CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh
 • Quyết định thành lập

Các giấy tờ khác có trong hồ sơ sẽ do ICT chuẩn bị và soạn thảo cho khách hàng.

Phí dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Theo thỏa thuận.

Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục thành lập chi nhánh

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh tuy có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh nhưng nó chỉ là một đơn vị trực thuộc công ty và không có tư cách pháp nhân đầy đủ.

Lệ phí thành lập chi nhánh công ty là bao nhiêu?

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định lệ phí nhà nước khi làm thủ tục thành lập chi nhánh

·         100.000 đồng đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký thương mại (nộp khi nộp hồ sơ).

·         Lệ phí được miễn cho đăng ký trực tuyến. Phí công bố thông tin: 100.000 VNĐ.

Sự khác biệt giữa chi nhánh được thành lập tại cùng tỉnh/thành phố với công ty và chi nhánh được thành lập tại tỉnh/thành phố khác tỉnh/thành phố  với công ty?

·         Trường hợp chi nhánh thành lập cùng tỉnh/thành phố với công ty thì cơ quan thuế quản lý là cơ quan thuế quản lý công ty.

·         Trường hợp chi nhánh đặt tại tỉnh/thành phố khác với công ty thì cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh.

Tôi có cần vốn đăng ký để thành lập chi nhánh không?

Chi nhánh dù độc lập hay trực thuộc đều là một bộ phận của công ty và hoạt động theo ủy quyền, do công ty quản lý cấp vốn nên không cần vốn đăng ký để thành lập chi nhánh.

Thành lập chi nhánh cùng tỉnh và khác tỉnh thủ tục có gì khác nhau không?

Giống: Hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh và nộp lệ phí môn bài tại sở kế hoạch đầu tư nơi (tỉnh) thành lập chi nhánh công ty

Khác nhau: Về thủ tục liên quan đến thuế và sử dụng hóa đơn. Chi nhánh hạch toán độc lập sử dụng con dấu riêng để khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính riêng cho chi nhánh. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thuế thu nhập doanh nghiệp do trụ sở chính kê khai

Nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh?

Về cơ bản, các văn phòng đại diện, chi nhánh công ty đều có thể thực hiện các hoạt động như ký kết hợp đồng, triển khai hoạt động sản xuất, tuyển dụng lao động, v.v. Ngoài ra, dù là thành lập văn phòng đại diện hay thành lập chi nhánh công ty thì cũng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh công ty phụ thuộc vào mục đích của từng chủ doanh nghiệp và tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp.

Tại sao phải mở chi nhánh công ty?

Việc mở chi nhánh ở nhiều địa điểm sẽ tăng khả năng cơ hội tiếp xúc và thu hút khách hàng hiệu quả hơn, từ đó tăng doanh thu, lợi nhuận, uy tín và độ nhận diện thương hiệu công ty.

Mở thêm chi nhánh có lợi cho doanh nghiệp đa dạng hóa rủi ro tài chính, đồng thời có thể nhận được sự hỗ trợ của các chi nhánh khác.

Một số lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Xác định hoạt động của chi nhánh là hạch toán độc lập hay phụ thuộc

Công ty cần có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi làm thủ tục thành lập chi nhánh. Công ty không được làm thủ tục thành lập chi nhánh đồng thời với thủ tục thành lập công ty.

Doanh nghiệp không được đăng ký chi nhánh tại chung cư, khu tập thể. (theo Quy chế Nhà ở 2014)

Một số lưu ý về phạm vi hoạt động và ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

Phạm vi kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh công ty chỉ được đăng ký các giao dịch mà công ty đã đăng ký.

Lưu ý dành cho Giám đốc chi nhánh

Người phụ trách chi nhánh là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có thể là người khác hoặc thành viên công ty.

Người phụ trách chi nhánh không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020 và không thuộc đối tượng bị tạm dừng mã số thuế trên Hệ thống đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 7 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline: Vũ Hồng Khanh 0904.166.930

Điện thoại: 0225 3797 995

Email: vuhongkhanh77@gmail.com

 


TRUNG TÂM TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ICT HẢI PHÒNG