• Hotline: Vũ Hồng Khanh 0904.166.930
 • Email: vuhongkhanh77@gmail.com

Đào tạo kế toán Hải Phòng năm 2024

Trung tâm ICT cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán Hải Phòng cho nhiều đối tượng khách hàng với giá trị vượt trội và khác biệt.

Đối tượng đào tạo kế toán Hải Phòng có thể bao gồm:

 1. Sinh viên ngành Kế toán: Chương trình đào tạo có thể cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về kế toán để chuẩn bị cho sinh viên vào công việc kế toán sau khi tốt nghiệp. Nội dung sẽ tập trung vào các quy định thực tế, cập nhật nhất về kế toán; các kỹ năng cần thiết để làm thực tế so với lý thuyết được dạy trong nhà trường.
 2. Nhân viên kế toán muốn nâng cao năng lực: Đối với những nhân viên kế toán đang làm việc, chương trình đào tạo có thể giúp họ cập nhật kiến thức mới nhất về quy định pháp lý, phương pháp kế toán hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán. Điều này giúp nhân viên nâng cao năng lực và cải thiện hiệu suất làm việc.
 3. Chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc doanh nghiệp: Chương trình đào tạo có thể giúp hiểu rõ hơn về các khía cạnh kế toán, đọc và hiểu báo cáo tài chính, và quản lý tài chính một cách hiệu quả.
 4. Các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực kế toán: Trung tâm ICT mở rộng đối tượng đến các cá nhân có quan tâm đến lĩnh vực kế toán mà không nhất thiết phải là sinh viên hoặc nhân viên kế toán.

Chương trình đào tạo có thể thiết kế linh hoạt để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của từng đối tượng trên.

dao-tao-ke-toan-hai-phong

Các hình thức đào tạo kế toán:

Đào tạo kế toán online:

Học viên sẽ được đào tạo online qua Zoom, được tham gia vào nhóm Zalo hỗ trợ.

Bạn hãy tham gia nhóm Zalo để cập nhật thông báo. 

Đào tạo kế toán thực hành trực tiếp

Bạn sẽ được đào tạo offline theo từng đợt mở khóa học của Trung tâm.

Các chương trình đào tạo kế toán bạn có thể tham gia:

Chương trình đào tạo kế toán thuế

Trong khóa học đào tạo kế toán thuế, học viên sẽ được hướng dẫn về các quy định pháp lý liên quan đến thuế, cách tính toán và nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Chương trình đào tạo kế toán tổng hợp

Khóa học đào tạo kế toán tổng hợp tập trung vào việc học các kỹ năng kế toán cơ bản và nâng cao, bao gồm quy trình ghi sổ, báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu kế toán để hỗ trợ quyết định kinh doanh.

dao-tao-ke-toan-thue

Chương trình đào tạo kế toán hải phòng cho giám đốc/ chủ doanh nghiệp

Dưới đây là chương trình đào tạo kế toán dành riêng cho giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp tại Hải Phòng:

I. Giới thiệu chương trình đào tạo kế toán hải phòng cho giám đốc/ chủ doanh nghiệp

Chương trình kế toán dành cho giám đốc

Mục tiêu:

Tập trung vào 4 vấn đề chính:

 • Đánh giá hệ thống báo cáo đã chuẩn chưa?
 • Cách kiểm tra báo cáo không cần hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán
 • Kiểm tra mức độ chính xác của 1 số nghiệp vụ quan trọng.
 • Hiểu cơ bản về các tờ khai thuế và báo cáo thuế

Các nội dung cơ bản bám theo mục tiêu trên:

Trước khi xem xét cần đánh giá hệ thống kế toán nội bộ và hệ thống kế toán thuế đang ở mức độ nào?

 1. Hiểu về báo cáo tài chính (gồm 4 báo cáo chi tiết)

 2. Xem xét các báo cáo kế toán tối thiểu phải có phục vụ cho quản trị doanh nghiệp

Đánh giá mức độ áp dụng các báo cáo này ở cả 2 hệ thống sổ. Sự phù hợp dữ liệu giữa các báo cáo này.

 1. Kiểm tra báo cáo bằng việc đối chiếu các báo cáo theo các nguồn dữ liệu khác nhau.

 2. Kiểm tra một số nghiệp vụ trọng yếu

 3. Các tờ khai và báo cáo thuế yêu cầu kế toán phải gửi bằng bản in theo quy định định kỳ.

Thực hành trực tiếp và kiểm tra.

Các báo cáo chi tiết bắt buộc phải có riêng cho doanh nghiệp mình:

 • Báo cáo tiền

 • Báo cáo tồn kho

 • Báo cáo công nợ

Chưa bao gồm các nội dung về tài chính doanh nghiệp

Đánh giá và tư vấn

Đào tạo bổ sung

A. Mục tiêu và lợi ích của chương trình

B. Tầm quan trọng của kế toán

Các nội dung chủ yếu về chương trình đào tạo kế toán Hải Phòng

I. Các khái niệm cơ bản về kế toán

A. Khái niệm chung về kế toán

B. Nguyên tắc kế toán cơ bản

C. Hiểu và đọc báo cáo tài chính

D. Tầm quan trọng của kế toán trong quyết định kinh doanh

II. Quy định pháp lý về kế toán

A. Luật kế toán hiện hành và quy định liên quan

B. Quy định về kiểm toán và thanh tra thuế

C. Các yêu cầu báo cáo tài chính và trách nhiệm pháp lý

III. Kế toán thuế và quản lý thuế

A. Quy định thuế hiện hành và biểu thuế áp dụng

B. Chiến lược quản lý thuế và tối ưu hóa thuế

C. Kiểm tra và tuân thủ quy định thuế

IV. Công nghệ thông tin trong kế toán

A. Sử dụng phần mềm kế toán hiện đại và công cụ hỗ trợ

B. Quản lý dữ liệu và bảo mật thông tin kế toán

C. Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình kế toán

V. Hỗ trợ và tư vấn sau đào tạo

Trường hợp nào giám đốc cần phải đào tạo về kế toán

Giám đốc cần phải đào tạo về kế toán trong các trường hợp sau đây:

 1. Hiểu biết cơ bản về kế toán: Mặc dù giám đốc không cần trở thành chuyên gia kế toán, nhưng hiểu biết cơ bản về kế toán là rất quan trọng để giúp họ hiểu và đánh giá báo cáo tài chính, quản lý tài chính và tham gia vào quá trình ra quyết định kinh doanh. Đào tạo kế toán cung cấp cho giám đốc kiến thức cần thiết để đọc và hiểu báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính và mối quan hệ giữa các khoản thu, chi, lợi nhuận và lỗ.
 2. Quản lý tài chính hiệu quả: Kế toán không chỉ là việc ghi sổ và lập báo cáo, mà còn liên quan đến quản lý tài chính. Giám đốc cần có kiến thức về cách quản lý tài chính của doanh nghiệp, bao gồm dự báo tài chính, quản lý nguồn vốn và đánh giá hiệu quả đầu tư. Đào tạo kế toán giúp giám đốc nắm vững các khái niệm và công cụ quản lý tài chính để đưa ra quyết định thông minh và đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp.
 3. Quản lý chi phí và lợi nhuận: Kế toán quản trị là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Giám đốc cần hiểu về tính toán giá thành sản phẩm và dịch vụ, quản lý chi phí và lợi nhuận, và tìm cách tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Đào tạo kế toán giúp giám đốc nắm vững các phương pháp tính toán chi phí và lợi nhuận, phân tích hiệu quả hoạt động, và tìm cách giảm thiểu lãng phí và tăng cường lợi nhuận.
 4. Quản lý thuế và tuân thủ quy định pháp lý: Thuế là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Giám đốc cần hiểu về quy định thuế hiện hành, cách tính thuế và cách quản lý thuế một cách hợp pháp và tối ưu. Đào tạo kế toán cung cấp cho giám đốc kiến thức về quản lý thuế, đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý và tránh các rủi ro liên quan đến thuế.
 5. Sử dụng công nghệ thông tin trong kế toán: Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực kế toán hiện đại. Giám đốc cần nắm vững các phần mềm kế toán và công cụ hỗ trợ để quản lý dữ liệu và thông tin kế toán. Đào tạo kế toán giúp giám đốc hiểu cách sử dụng phần mềm kế toán, bảo mật thông tin và tối ưu hóa quy trình kế toán trong doanh nghiệp.

Tóm lại, giám đốc cần đào tạo về kế toán để hiểu về quản lý tài chính, quản lý chi phí và lợi nhuận, quản lý thuế, sử dụng công nghệ thông tin, và có khả năng đọc và hiểu báo cáo tài chính. Điều này giúp giám đốc đưa ra quyết định thông minh và đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp.

Một số cách để giám đốc kiểm soát công việc kế toán hiệu quả

Để giám đốc kiểm soát công việc kế toán hiệu quả, có một số cách sau đây:

 1. Thiết lập quy trình và chính sách kế toán rõ ràng: Giám đốc nên đảm bảo rằng tổ chức có các quy trình và chính sách kế toán được thiết lập và được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Điều này bao gồm việc xác định quy trình ghi sổ, lập báo cáo, kiểm toán và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan. Quy trình và chính sách kế toán rõ ràng giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kế toán.
 2. Xác định và đặt mục tiêu rõ ràng: Giám đốc cần xác định và đặt ra mục tiêu cụ thể cho bộ phận kế toán. Mục tiêu này có thể liên quan đến tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính, thời gian hoàn thành công việc kế toán, hoặc hiệu suất và hiệu quả của quy trình kế toán. Mục tiêu rõ ràng giúp tập trung và định hướng công việc của nhóm kế toán.
 3. Đảm bảo sự phân công công việc hợp lý: Giám đốc cần đảm bảo rằng các nhiệm vụ và trách nhiệm được phân chia một cách hợp lý trong bộ phận kế toán. Điều này đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện đầy đủ và đúng hẹn. Công việc nên được phân công dựa trên năng lực và kinh nghiệm của nhân viên, đồng thời cần đảm bảo sự kiểm soát và giám sát hiệu quả.
 4. Thực hiện kiểm soát nội bộ: Giám đốc nên áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kế toán. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện kiểm tra định kỳ, đánh giá và đảm bảo tuân thủ quy trình kế toán, phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong bộ phận kế toán, và áp dụng nguyên tắc kiểm soát nội bộ như phân tách nhiệm vụ và kiểm tra giao dịch.
 5. Theo dõi và đánh giá hiệu suất: Giám đốc nên thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu suất của bộ phận kế toán. Điều này có thể bao gồm việc theo dõi các chỉ số và tiêu chí hiệu suất, tổ chức họp định kỳ để đánh giá và phân tích kết quả kế toán, và đề ra các biện pháp cải thiện khi cần thiết. Theo dõi và đánh giá hiệu suất giúp giám đốc nắm bắt được tình hình kế toán và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.
 6. Liên tục cập nhật kiến thức kế toán: Kế toán là một lĩnh vực liên tục thay đổi, do đó, giám đốc cần liên tục cập nhật kiến thức và hiểu biết về các quy định và phương pháp kế toán mới nhất. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, đọc các tài liệu chuyên ngành và tương tác với các chuyên gia kế toán.

Tổ chức một hệ thống kiểm soát và giám sát kế toán hiệu quả giúp giám đốc có sự tin tưởng và kiểm soát tốt hơn trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Trung tâm ICT xin trân trọng giới thiệu dịch vụ đào tạo kế toán tại Hải Phòng.

Với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo, chúng tôi cam kết cung cấp chương trình đào tạo kế toán chất lượng và phù hợp với nhu cầu của học viên.

 1. Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp: Chúng tôi có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, đảm bảo mang đến cho học viên kiến thức và kỹ năng chuyên sâu. Các giảng viên của chúng tôi không chỉ có kiến thức lý thuyết vững chắc, mà còn có kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng kế toán trong môi trường doanh nghiệp thực tế.
 2. Chương trình đào tạo đa dạng: Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo kế toán với nhiều cấp độ và chuyên đề khác nhau, từ khóa học cơ bản đến nâng cao. Chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt, giúp học viên có thể lựa chọn các khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cá nhân hoặc doanh nghiệp.
 3. Phương pháp giảng dạy hiện đại: Chúng tôi áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại và tương tác, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Học viên sẽ được tham gia vào các hoạt động thực tế, giải quyết các bài toán kế toán thực tế, và làm việc trên các phần mềm kế toán phổ biến để trang bị cho mình kỹ năng thực tiễn.
 4. Hỗ trợ và tư vấn sau đào tạo: Chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ và tư vấn sau đào tạo, đảm bảo rằng học viên có thể áp dụng được kiến thức đã học vào công việc thực tế. Học viên có thể nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên để giải đáp thắc mắc và nhận được những tư vấn nghề nghiệp hữu ích.
 5. Môi trường học tập chuyên nghiệp: Chúng tôi tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp, nơi học viên có thể tương tác với nhau và chia sẻ kinh nghiệm. Điều này giúp tạo ra một sân chơi thúc đẩy sự phát triển và trao đổi kiến thức giữa các học viên.

Nếu bạn đang quan tâm đến dịch vụ đào tạo kế toán của chúng tôi, hãy liên hệ với trung tâm ICT để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học và lịch trình đào tạo. Chúng tôi sẽ sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc phát triển kỹ năng kế toán của mình.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán Hải Phòng

Địa chỉ: 7 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng hoặc 40/191 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline: Vũ Hồng Khanh 0904.166.930

Email: vuhongkhanh77@gmail.com


TRUNG TÂM TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ICT HẢI PHÒNG