• Hotline: Vũ Hồng Khanh 0904.166.930
 • Email: vuhongkhanh77@gmail.com

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hải Phòng

Dịch vụ hoàn thuế GTGT (giá trị gia tăng) là một trong những dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Với thủ tục và quy định khá phức tạp như hiện nay, bạn nên cần đến dịch vụ này với chi phí hợp lý nhất và thời gian hoàn thuế ngắn nhất.

Khái niệm hoàn thuế GTGT:

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc trả lại tiền thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp chưa được khấu trừ hết số thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định của pháp luật.

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, để được hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định, cũng như thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định của pháp luật.

Quy định hiện hành về hoàn thuế GTGT

Theo quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất đến năm 2023 đã được quy định tại điều 13 trong Luật Thuế GTGT năm 2008, luật sửa đổi năm 2013,2014, 2016  và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo đó, doanh nghiệp có quyền yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp phổ biến như sau:

Trường hợp hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới hoặc đang trong giai đoạn đầu tư:

Các cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế có thể khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý vào kỳ tiếp theo. Nếu trong quá trình đầu tư mới của dự án, cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên, thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, trong trường hợp dự án đầu tư không đủ số vốn điều lệ đã đăng ký, hoặc không đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ sang kỳ tiếp theo.

Trường hợp hoàn thuế GTGT doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu:

Nếu một cơ sở kinh doanh trong tháng hoặc quý có xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ, và số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên, thì sẽ được hoàn trả thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc quý, trừ trường hợp xuất khẩu hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa tại địa bàn hoạt động hải quan không đúng quy định của Luật Hải quan.

Đối với những người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nếu trong hai năm liên tục không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, thì sẽ thực hiện hoàn trả thuế trước và kiểm tra sau. Đồng thời, người nộp thuế cũng không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.

Các doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo, lập tờ khai và chứng từ liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần lưu ý rằng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cũng có thể được kiểm tra, thanh tra và giám sát bởi cơ quan thuế để đảm bảo tính đúng đắn và tránh những hành vi lạm dụng việc hoàn thuế để trốn thuế.

dich-vu-hoan-thue-gtgt-tai-hai-phong

Lợi ích của dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Hải Phòng

Dịch vụ hoàn thuế GTGT có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như sau:

 1. Cải thiện khả năng tài chính: Việc hoàn lại tiền thuế giúp doanh nghiệp thu được tiền thay vì để đọng vốn và khấu trừ thuế GTGT từ từ vào các kỳ tiêp theo.
 2. Đẩy nhanh thủ tục giấy tờ xuất nhập khẩu: do đây là một điều kiện để hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
 3. Kiểm tra các điều kiện khác phải tuân thủ theo luật đầu tư, luật hải quan, luật quản lý thuế và các điều kiện kinh doanh bắt buộc phải thực hiện

Tóm lại, dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, cải thiện khả năng tài chính và giảm chi phí xuất nhập khẩu, đồng thời giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh các nhu cầu sử dụng vốn.

Các điều kiện để được hoàn thuế GTGT

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Đối với dự án đầu tư theo quy định mới:

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT), cơ sở kinh doanh phải thỏa mãn các điều kiện dự án đầu tư như sau, được quy định trong khoản 3 Điều 1 của Nghị định 49/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung quy định:

 1. Cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, bao gồm cả các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.
 2. Có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, tại địa bàn cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, trừ khi dự án đầu tư không được hoàn thuế mà được kết chuyển số thuế được khấu trừ sang kỳ tiếp theo hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, dự án đầu tư không hình thành tài sản cố định.
 3. Có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế GTGT.

Các điều kiện trên là những điều kiện cơ bản và bắt buộc để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, còn có một số điều kiện khác mà doanh nghiệp cần thực hiện để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro khi thực hiện việc hoàn thuế GTGT.

Với doanh nghiệp xuất khẩu: vẫn theo quy định cũ, đã đề cập ở trên.

Ngoài ra còn có các trường hợp khác

Cách tính và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Cách tính hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thủ tục hoàn thuế GTGT khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, nhưng chung quy lại, quy trình thực hiện hoàn thuế GTGT bao gồm các bước sau đây:

 1. Kiểm tra và so sánh số thuế GTGT đã nộp với số thuế GTGT phải nộp trong kỳ kế toán: Doanh nghiệp cần kiểm tra và so sánh số thuế GTGT đã nộp với số thuế GTGT phải nộp trong kỳ kế toán. Đặc biệt là phải kiểm tra số tiền thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ lũy kế tính đến thời điểm gần nhất.
 2. Kiểm tra các điều kiện cơ bản xem có đủ điều kiện hoàn thuế GTGT không như: có dự án đầu tư không, có hoạt động xuất khẩu không và các trường hợp khác theo quy định được hoàn thuế
 3. Kiểm tra các điều kiện kèm theo khác như: góp đủ vốn góp đầu tư, các điều kiện về giấy phép kinh doanh…
 4. Chuẩn bị các chứng từ, hóa đơn, biên bản giao nhận hoặc tài liệu, hồ sơ, sổ sách kế toán…
 5. Lập đơn đề nghị hoàn thuế GTGT: Doanh nghiệp cần lập đơn đề nghị hoàn thuế GTGT và gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền.
 6. Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra và xác nhận: Cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra và xác nhận đơn đề nghị hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp. Nếu đầy đủ các điều kiện để được hoàn thuế GTGT, cơ quan thuế sẽ chuyển khoản hoàn lại số tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Cách tính số tiền hoàn thuế GTGT

Đầu tiên bạn cần xác định số thuế GTGT đầu vào lũy kế đến kỳ báo báo, sau khi đã bù trừ với số thuế GTGT đầu ra.

Xem số thuế đề nghị hoàn đủ điều kiện (thường sẽ nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào lũy kế đến kỳ báo cáo)

Các lưu ý khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hải Phòng

Khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý:

 1. Tìm kiếm và chọn lựa đối tác uy tín: Doanh nghiệp nên tìm kiếm và chọn lựa đối tác hoàn thuế uy tín, có kinh nghiệm và chuyên nghiệp để đảm bảo quyền lợi và tránh những rủi ro pháp lý.
 2. Xác định đầy đủ các điều kiện để được hoàn thuế: Trước khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế, doanh nghiệp cần xác định đầy đủ các điều kiện để được hoàn thuế, để tránh việc lãng phí thời gian và tiền bạc khi yêu cầu hoàn thuế không đúng quy định.
 3. Lưu giữ và bảo quản đầy đủ các chứng từ, hồ sơ liên quan: Doanh nghiệp cần lưu giữ và bảo quản đầy đủ các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc tính toán và yêu cầu hoàn thuế, để tránh bị cơ quan thuế yêu cầu bổ sung chứng từ và xử lý vi phạm.
 4. Thực hiện đúng quy trình và thủ tục: Doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy trình và thủ tục yêu cầu để được hoàn thuế, để tránh vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định.
 5. Kiểm tra và giám sát quá trình hoàn thuế: Doanh nghiệp cần kiểm tra và giám sát quá trình hoàn thuế để đảm bảo số tiền hoàn thuế được xác định đúng và đầy đủ, và tránh bị lỗi hoặc sai sót trong quá trình hoàn thuế.
 6. Thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro pháp lý: Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro pháp lý, như ký kết hợp đồng hoàn thuế, đảm bảo quyền lợi và tránh bị xử lý pháp lý nếu xảy ra tranh chấp về hoàn thuế.

Để lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hải Phòng uy tín và chất lượng, doanh nghiệp có thể tham khảo các tiêu chí sau:

 1. Kinh nghiệm và chuyên môn: Doanh nghiệp nên chọn đơn vị hoàn thuế có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực hoàn thuế, để đảm bảo tính chính xác và đúng quy trình.
 2. Uy tín và đánh giá của khách hàng: Doanh nghiệp nên xem xét uy tín và đánh giá của khách hàng về đơn vị hoàn thuế, qua đó đánh giá được chất lượng và độ tin cậy của đơn vị.
 3. Giá cả và chi phí: Doanh nghiệp nên so sánh giá cả và chi phí của các đơn vị hoàn thuế, để chọn được đơn vị có giá cả phù hợp và hợp lý.
 4. Tốc độ và thời gian hoàn thuế: Doanh nghiệp nên xem xét tốc độ và thời gian hoàn thuế của các đơn vị, để đảm bảo hoàn thành thủ tục trong thời gian ngắn nhất.
 5. Khả năng tư vấn và hỗ trợ: Đơn vị hoàn thuế nên có khả năng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoàn thuế, để giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả tối đa.
 6. Tính bảo mật và chính xác: Đơn vị hoàn thuế nên đảm bảo tính bảo mật và chính xác trong quá trình xử lý thông tin và dữ liệu của doanh nghiệp, để tránh bị rò rỉ thông tin hoặc sai sót.

Tóm lại, việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng uy tín và chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý.

Trung tâm tư vấn tài chính kế toán ICT hợp tác với rất nhiều đơn vị chuyên nghiệp, bạn có thể tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi còn thực hiện các dịch vụ sau:

 • Dịch vụ kiểm toán
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Các dịch vụ tư vấn khác

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 7 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline: Vũ Hồng Khanh 0904.166.930

Điện thoại: 0225 3797 995

Email: vuhongkhanh77@gmail.com

 


Dịch vụ kế toán trưởng tại Hải Phòng?

Ở Hải Phòng dịch vụ Kế toán trưởng chưa triển khai rộng rãi. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì quy mô chưa đến mức cần phải tuyển Kế toán trưởng với mức chi phí cao nếu làm đầy đủ thời gian.

Phân loại tài sản cố định hữu hình là một bước để cho kế toán có thể thực hiện hạch toán đúng với các tài khoản kế toán theo quy định.

Vậy kế toán căn cứ vào những gì để phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp?

Bạn ở Hải Phòng có thể tìm người tư vấn đầu tư chứng khoán ở đâu?

Như tôi nói ở phần trước, có hai nhóm tư vấn mà bạn có thể lựa chọn.

Một là bạn kiếm một người môi giới chứng khoán và họ sẽ tư vấn cho bạn việc mua và bán cổ phiếu để kiếm lợi.

Nhóm thứ hai là cố vấn tài chính cho bạn.

Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH vào ngày 28/12/2016 về việc điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2017 sẽ có thêm những quy định mới

Bán hàng vào khu chế xuất thì doanh nghiệp được hưởng thuế suất như thế nào? Nếu doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất thiếu một trong các chứng từ đối với hàng hóa xuất khẩu thì thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu? 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa gửi tới Quốc hội (QH) và các đại biểu QH khóa XIV báo cáo về công tác kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành quyết định kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2013 - 2016.

Dịch vụ kế toán tại Hải Phòng không chỉ cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Phòng. Chúng tôi còn cung cấp cho các cá nhân làm kế toán.với chi phí phù hợp.

TRUNG TÂM TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ICT HẢI PHÒNG