• Hotline: Vũ Hồng Khanh 0904.166.930
  • Email: vuhongkhanh77@gmail.com

Dịch vụ kiểm toán Hải Phòng

Dịch vụ kiểm toán Hải Phòng

Một  số doanh nghiệp ở Hải Phòng phát sinh các nhu cầu liên quan đến kiểm toán. Có một số đối tượng theo quy định bắt buộc phải kiểm toán.

Những đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/3/2011 bao gồm:

1) Doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (FDIs)

2) Các tổ chức tín dụng

3) Doanh nghiệp bảo hiểm; Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

4) Doanh nghiệp nhà nước
5) Doanh nghiệp kiểm toán, chính nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

6) Tổ chức tài chính

7) Tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh và công ty đại chúng chứng khoán

8) Dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi (Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo thỏa thuận với nhà tài trợ)

 

Các trường hợp khác là do thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công ty kiểm toán 

Các đối tượng nên sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

» Ban điều hành, cổ đông sử dụng dịch vụ kiểm toán bctc để kiểm tra tình hình tài chính của công ty.

» Những doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, giải thể, phá sản…

 

Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp tại Hải Phòng

Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm:

» Nội dung quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp.

» Nội dung chấp hành các chế độ của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính – kế toán thống kê.

Quy trình chung của kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm 3 bước:

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và tìm biện pháp xử lý.

Bước 2:  Thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính

Bước 3: Tổng hợp, kết luận đưa vào báo cáo tài chính kiểm toán hoặc biên bản kiểm toán.

Làm thế nào để có được nhiều lợi ích hơn, với mức phí tiết kiệm mà doanh nghiệp vẫn đạt được nhiều mục đích.

Chúng tôi có đội ngũ kết hợp với các đối tác là các công ty kiểm toán để thực hiện dịch vụ kiểm toán.

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 7 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline: Vũ Hồng Khanh 0904.166.930

Điện thoại: 0225 3797 995

Email: vuhongkhanh77@gmail.com


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ICT